Ceník

Cena je odvislá od rozsahu dodávaných služeb, velikosti a specifičnosti projektu. Za prvotní zpracování žádosti požadujeme vždy pouze minimální fixní platbu. Hlavní část naší provize je splatná až při úspěšném získání dotace a stanovuje se v procentech z výše přiznané dotace. Tento model vychází z maximalizace přidané hodnoty naší společnosti. Společně nastavíme žádost o dotaci, k zisku co nejvíce bodů a konkurenční výhody oproti ostatním projektům.

Nechte si poslat ceník "Technologie pro začínající podniky"