Dotace na elektromobil

S námi jednoduše a levně

1. Odešlete nám základní údaje - krátký Formulář vpravo

2. Po zveřejnění dotační výzvy sepíšeme projekt (březen 2022).

3. V době otevření dotační výzvy (polovina března) nespíme a ihned podáváme již připravený projekt

Tato část je velmi podstatná a málo firem má takovýto přístup. Někdy se otevírají žádosti o dotace i o půlnoci a když je velká poptávka, tak dostanou dotace jen ti nejrychlejší. Celý náš tým v této době nespí a podává projekty. Nebudeme brát více projektů, než jsme schopni zvládnout s vysokou pravděpodobností schválení. 

Formulář

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A CÍLE PROGRAMU

Rozvoj čisté mobility je jednou z komponent Národního plánu obnovy, jehož cílem je podpořit ekonomiku po pandemii Covid-19. Celkem by mělo být na tuto komponentu vyčleněno 940 mil. Kč - na nákup vozidel na elektrický pohon, dobíjecích stanic aj.

Výzva bude vyhlášena v březnu roku 2022. Jednání bedlivě sledujeme a budeme vás včas informovat.

Výše podpory?

27% pro malé podniky na Elektromobil a 50% na dobíjecí stanici z ceny bez DPH

  • Aktuálně se počítá s tím, že dotaci bude možné čerpat pouze na vozidla za max. 1 250 000 Kč bez DPH.

Dotace bude počítána z rozdílu mezi cenou elektromobilu a srovnatelným benzinovým či naftovým vozem. Maximálně je to tedy:

  • malý podnik 337 500 Kč,
  • střední podnik 281 250 Kč
  • a velký podnik 225 000 Kč.

KOLIK MŮŽE PROJEKT ZÍSKAT? 

100.000 Kč - 2.500.000 Kč (maximálně 10 elektromobilů)

KDO MŮŽE ČERPAT?

Podniky všech velikostí včetně OSVČ v celé ČR včetně Prahy

NA CO LZE ČERPAT?

Alternativní způsoby využití energie 

  • pořízení elektromobilů
  • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků)

Splňujete požadavky žadatele?

  • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
  • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
  • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.