Technologie 4.0 - začátek 4/2022

Příjem žádostí

4/2022

Ne co lze čerpat?

Nákup strojů, technologických zařízení a vybavení

Kdo může čerpat?

Malé podniky a střední podniky (do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. €)

Kolik můžete získat?

od 1 do 40 mil. Kč

Míra podpory

45%

Aktuality

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

Na co lze přesně čerpat dotaci?

Dotaci z OPPIK v programu Technologie můžete uplatnit na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporovaná bude ekonomická činnost vymezená seznamem, který bude přílohou výzvy.

Mezi příklady dotovaných nákladů v tomto programu můžeme uvést:

  • výrobní stroje - svařovací roboty a linky, CNC obráběcí centra, lisy, jednoúčelové stroje, laserové technologie, frézovací centra, vytlačovací linky, extrudery, automatické výrobní linky všeho druho a mnoho dalších
  • nevýrobní stroje - měřící přístroje, přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy a jejich čtečky, zakabelování prostorů firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo čipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, tříděním, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.
  • nehmotný majetek - výdaje na software (ERP, CRM aj.), programy, data, databáze v rámci předmětného projektu a výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení

Další aktuální dotace

Inovace

Od 5/2022

Pořízení nových výrobních strojů určených k zavádění inovativní výroby. Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů 

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

již brzy

Dotace na nákup hardwaru a softwaru, který pomůže firmám dosáhnout vyšší úrovně digitalizace či automatizace a zefektivní firemní procesy. Projekt může získat 1 - 10 mil. Kč, 30 - 70 % podpory

Digitální ekonomika a společnost, inovativní startup a nové technologie

již brzy 

Dotace na nákup základního i pokročilejšího softwaru, počítačů a dalšího hardwaru. Pro velké firmy (i pražské). 

Napište nám

Domluvte si konzultaci zdarma